"Tôi cảm nhận được áp lực nhưng vẫn thấy khá tự tin", ông Wang Hanchun kể về việc ông vừa được thăng chức sau khi lần đầu tiên trong sự nghiệp, ông nhận được 90 phiếu ủng hộ của các cán bộ cùng làm trong chính quyền. Ông Wang sẽ đảm nhận chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban phát triển và cải cách tỉnh Giang Tô - cơ quan quan trọng chịu trách nhiệm lên kế hoạch kinh tế của tỉnh.