Cuộc diễn tập kéo dài 3 ngày với sự tham gia của 134 quân nhân Trung Quốc và 89 quân nhân Mỹ cùng trực thăng, cầu phao, các trang thiết bị kỹ thuật và viện trợ y tế.

Trung Quoc - My dien tap cuu tro tham hoa - Anh 1

Ảnh: AP

Ngày 18/11, Mỹ và Trung Quốc kết thúc cuộc diễn tập cứu trợ thảm họa chung ở thành phố Côn Minh, Tây Nam Trung Quốc.

Nội dung cuộc diễn tập là giả định nhiệm vụ cứu hộ chung trong một trận động đất lớn xảy ra tại một quốc gia nào đó. Hai bên cũng sẽ thực hành công tác chia sẻ thông tin và đưa ra quyết định chung cùng với các nội dung diễn tập thực địa như sơ tán nạn nhân và tìm kiếm, cứu hộ người sống sót.

Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức các cuộc diễn tập chung như thế này từ năm 2013.