(ĐSTB) “Phản lực cơ tiên tiến của khu vực trong thế kỷ 21” là tên gọi của loại phi cơ mới ARJ21 do Trung Quốc (TQ) chế tạo. Đây là thành quả của dự án phi cơ thương mại đầu tiên của TQ trong gần 40 năm qua, hứa hẹn sẽ...