Một vụ ẩu đả đã xảy ra trên máy bay sau khi hành khách trút giận lên phi hành đoàn vì chuyến bay bị hoãn đến 4 giờ tại Trung Quốc.