KTNT - Việc khuyến khích người nông dân mua sắm các thiết bị gia dụng thông qua chương trình hỗ trợ từ Chính phủ đang được kỳ vọng sẽ giúp đẩy mạnh sức tiêu thụ trong nước và vực dậy nền kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu.