Hệ thống tàu điện treo trên cao đã được đưa vào sử dụng tại Thành Đô hôm 21/11, đưa Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới có công nghệ này, sau Nhật Bản và Đức.

Phương Thảo