Ngày 30-6, cầu dây văng Tô Thông dài 32,4 km bắc qua sông Trường Giang đã chính thức thông xe.