Các nhân viên cứu nạn khẩn cấp của Trung Quốc đang vội vã giúp những người dân khu vực xuôi dòng của một hồ tạo ra sau động đất ứng phó với nguy cơ vỡ hồ.