(VEN) - Các nhà đầu tư ngày càng tỏ ra quan tâm tới nhu cầu của Trung Quốc về nguyên liệu, đặc biệt là khi tình hình ở châu Âu tốt lên đã phần nào làm yếu đi ảnh hưởng của những tin tức từ khu vực này tới thị trường hàng nguyên liệu.

Triển vọng của Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá quy mô ảnh hưởng do sự suy giảm tăng trưởng kinh tế thế giới tác động lên thị trường hàng nguyên liệu.

Trung Quốc là nước tiêu thụ nguyên liệu lớn nhất: từ năm 1995 đến năm 2010 nhu cầu các mặt hàng đồng, thịt lợn, bông và một số kim loại cơ bản (chì và nikel) tăng 100% là từ nước này. Theo các nhà phân tích của Ngân hàng Citi, nhu cầu lớn của Trung Quốc về hàng nguyên liệu giúp nước này tác động một chiều tới thị trường thế giới.

Citibank cho rằng, sự mất cân đối vốn là bản chất mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc (cơ sở của nó là xuất khẩu và cơ sở hạ tầng) làm tăng nguy cơ kịch bản “hạ cánh cứng”. Sự kiểm soát yếu kém đối với hệ thống ngân hàng cấp tỉnh và thành phố làm tăng các khoản nợ xấu, đó chính là xúc tác tiềm năng của kịch bản “dừng lại đột ngột” của nền kinh tế.

Số liệu nhập khẩu của Trung Quốc về nguyên liệu được công bố tuần trước làm tăng hy vọng “hạ cánh mềm” của nền kinh tế nước này. Số liệu thương mại tháng 9/2011 và những cải thiện về kinh tế vĩ mô trong tháng 10 càng củng cố dự đoán “hạ cánh mềm” và các chuyên gia của Barclays Capital lạc quan về triển vọng nhu cầu của Trung Quốc đối với nguyên liệu nhập khẩu đến cuối năm nay.

Về kim loại công nghiệp, các nhà phân tích của Barclays Capital cho biết, khối lượng nhập khẩu đồng, nikel và thiếc vào Trung Quốc trong tháng 9 đã tăng đến mức cao nhất trong vòng ít nhất là hơn một năm, thể hiện sự chuyển đổi của nước này từ xu hướng chi dự trữ từ trước sang trạng thái khi cần thì nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu nội địa. Không chỉ có đồng, sự chật hẹp của thị trường nguyên liệu đang kìm hãm sản xuất nội địa ở Trung Quốc và làm tăng nhu cầu nhập khẩu kim loại tinh chế. Tuy hiện nay nhu cầu dầu mỏ ở Trung Quốc chưa cao quá là do xu hướng dùng dự trữ, chứ không phải do nhu cầu cơ bản yếu.

Các nhà phân tích của UniCredit thì cho rằng, thị trường được hỗ trợ bởi Trung Quốc mua cho dự trữ chiến lược. Họ dẫn ví dụ: Tại một sự kiện do Nhóm nghiên cứu quốc tế về đồng tổ chức, lần đầu tiên Trung Quốc tiết lộ khối lượng đồng dự trữ chiến lược là 1,9 triệu tấn, cao hơn so với dự đoán 1-1,5 triệu tấn. Giới thương nhân cho rằng, nguyên nhân duy nhất của việc Trung Quốc công bố khối lượng dự trữ đồng cao như vậy là do họ muốn kêu gọi giảm giá kim loại này, để sau đó lợi dụng mức giá thấp sẽ mua vào.

Chỉ sau đó một ngày, Trung Quốc lại công bố số liệu nhập khẩu đồng trong tháng 9/2011 là 380 tấn (tăng 12% so với tháng trước), mức nhập cao nhất trong vòng 16 tháng. Điều đó chứng tỏ, bất chấp triển vọng kinh tế xấu đi, khả năng giảm giá kim loại công nghiệp rất hạn chế./.

ML ( quote.rbc.ru )