NDĐT – Trung Quốc sẽ giảm thuế nhập khẩu 26 loại sản phẩm, trong đó có thịt lợn đông lạnh, albumin, bông và vaccine phòng bệnh cho người.