TTO - Tỉnh Tứ Xuyên sẽ còn xảy ra nhiều dư chấn mạnh trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng và cũng có thể trong nhiều năm tới, nhưng với cường độ giảm dần, nhận định của một số nhà nghiên cứu động đất.