Ủy ban Sức khỏe và Gia đình Quốc gia Trung Quốc vừa thông qua quy định mọi bệnh nhân HIV/AIDS đều được điều trị kháng virus miễn phí.