Trung Quốc vừa công bố dự luật năng lượng nhằm mang lại các chính sách năng lượng thân thiện môi trường và cơ chế ấn định giá cả theo thị trường...