Tàu thám hiểm mặt trăng “Hằng Nga 2” của Trung Quốc có thể sẽ được phóng lên mặt trăng vào đúng ngày quốc khánh của Trung Quốc (1/10). Hiện Hằng Nga 2 đã được chuyển đến trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương và sẵn sàng rời bệ phóng.

Với việc trang bị camera có độ phân giải cao, lần này “Hằng Nga 2” sẽ quan trắc bề mặt Mặt trăng rõ ràng hơn, từ đó tìm kiếm vị trí hạ cánh tối ưu cho “Hằng Nga 3” trên bề mặt mặt trăng trong tương lai. Theo kế hoạch, tàu thám hiểm mặt trăng “Hằng Nga 3” của Trung Quốc sẽ đáp xuống mặt trăng vào năm 2013. VOV