Kể từ ngày 16/4, các ngân hàng của Trung Quốc được phép bán khống đồng USD, Cục Ngoại hối quốc gia Trung Quốc cho biết.

Theo đó, các ngân hàng với doanh thu hàng năm từ hoạt động ngoại hối vượt 1 tỷ USD vào cuối năm 2011 được phép bán khống đồng USD với tổng giá trị lên đến 10 triệu USD. Những ngân hàng có doanh thu từ hoạt động ngoại hối đạt 100 triệu USD-1 tỷ USD được phép bán khống tới 5 triệu USD. Với doanh thu dưới 100 triệu USD, ngân hàng được bán khống 3 triệu USD.

Động thái này nhằm mang lại lợi ích cho các ngân hàng Trung Quốc thông qua việc đánh giá tỷ giá nhân dân tệ. Trước đó, Trung Quốc chưa từng cho phép ngân hàng bán khống USD, trừ trường hợp thí điểm đối với ngân hàng Bột Hải mới thành lập năm 2007.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Trung Quốc mở rộng biên độ giao dịch bằng nhân dân tệ lên 1%, nới lỏng kiểm soát đối với nhân dân tệ.

Giới phân tích cho rằng, những cải cách trên cho thấy Trung Quốc tin tưởng rằng nhân dân tệ đang tiến dần về mức cân bằng.

Nguồn Reuters/DVT