Ủy ban Công nghệ Chuẩn hóa Công nghiệp Thực phẩm Quốc gia Trung Quốc (NFSTC) cuối tuần qua cho biết, Trung Quốc sẽ xem xét điều chỉnh 600 tiêu chuẩn thanh tra thực phẩm quốc gia đến năm 2010 để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này.