Một quán càphê quốc doanh vừa được mở tại Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh thay thế cửa hiệu càphê uống nhanh nổi tiếng Starburcks của Mỹ.