(Vitinfo) - Một con cua “khổng lồ” vừa được tìm thấy tại Văn Xương, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc)…