Ngày 1/11, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn sử dụng, bảo quản cổng từ, máy soi, phục vụ cho công tác kiểm tra an ninh tại các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô.