Trung đoàn Không quân 923 mới đây đã thực hiện thành công ban bay mẫu trên máy bay Su-30MK2 hiện đại.

Trung doan 923 thuc hien ban bay mau tren may bay Su-30MK2 - Anh 1

Thực hiện chỉ thị, hướng dẫn của Sư đoàn Không quân 371 về việc tổ chức ban bay mẫu cho Sư đoàn, Trung đoàn Không quân 923 đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, chuẩn bị bảo đảm tốt về mọi mặt cho ban bay mẫu. Ảnh: Chỉ huy Sư đoàn 371 giao nhiệm vụ trong chuẩn bị bay.

Trung doan 923 thuc hien ban bay mau tren may bay Su-30MK2 - Anh 2

Trong thời gian 2 ngày (21 và 22-11), Trung đoàn 923 đã thực hiện một ban bay theo đúng điều lệ bay, nội dung quy trình tổ chức 3 giai đoạn bay. Tham quan ban bay mẫu có đại diện một số cơ quan chức năng của Quân chủng PK-KQ, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371 và các trung đoàn thuộc Sư đoàn 371. Ảnh: Hội nghị ra chỉ thị bay.

Trung doan 923 thuc hien ban bay mau tren may bay Su-30MK2 - Anh 3

Trong ban bay mẫu, Trung đoàn 923 đã thực hành làm mẫu trên các nội dung: Hội nghị ra chỉ thị bay tuần; lập kế hoạch bay; phi công thục luyện ở buồng lái, buồng tập; các bước giao nhiệm vụ trước ngày bay; luyện tập chỉ huy bay và xử lý tình huống bất trắc; hội nghị giao nhiệm vụ trước ban bay chính thức và thực hành các bài bay… Ảnh: Các phi công trao đổi về nội dung bài bay.

Trung doan 923 thuc hien ban bay mau tren may bay Su-30MK2 - Anh 4

Sau khi hoàn thành chuyến bay trinh sát khí tượng, Trung đoàn đã tổ chức thành công 10 chuyến bay huấn luyện trên máy bay Su-30Mk2, bảo đảm đúng kế hoạch và an toàn tuyệt đối. Thành công của ban bay mẫu tại Trung đoàn 923 góp phần tạo niềm tin, động lực để các đơn vị trong Sư đoàn Không quân 371 thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay trong thời gian tới. Ảnh: Máy bay Su-30MK2 cất cánh bay huấn luyện.

Trung doan 923 thuc hien ban bay mau tren may bay Su-30MK2 - Anh 5

Máy bay Su-30MK2 trở về sau chuyến bay.