Thư viện tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức khai trương phòng trưng bày tư liệu và nói chuyện chuyên đề Ngô Gia Tự - Người cộng sản lỗi lạc, hướng tới kỷ niệm 105 ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 – 3/12/2013).

Thư viện tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức khai trương phòng trưng bày tư liệu và nói chuyện chuyên đề Ngô Gia Tự - Người cộng sản lỗi lạc, hướng tới kỷ niệm 105 ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 – 3/12/2013).

Phòng trưng bày tư liệu và nói chuyện do diễn giả Nguyễn - Sỹ, Phó Bí thư thường trực tỉnh Bắc Ninh trình bày. Thông qua buổi nói chuyện, những tài liệu sách, báo, hình ảnh tư liệu về đồng chí Ngô Gia Tự nhằm giới thiệu tới đông đảo các độc giả về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, quê hương Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn - Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm phòng trưng bày. (Ảnh: Báo Bắc Ninh online)

Mặc dù cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí ngắn ngủi nhưng ông luôn trung thành, phấn đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Buổi nói chuyện còn cung cấp cho độc giả thấy được những chuyển biến mạnh mẽ của quê hương Ngô Gia Tự trong công cuộc đổi mới đất nước. Từ đó giáo dục, nêu cao tinh thần yêu nước, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các thế hệ noi theo.

Trong dịp này, thư viện tỉnh Bắc Ninh trưng bày trên 40 tên sách, 11 đầu báo, tạp chí cùng nhiều hình ảnh tư liệu về quê hương, gia đình, thời niên thiếu, quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự. Bên cạnh đó, hàng nghìn tư liệu về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tiến bộ khoa học kỹ thuật, văn học, nghệ thuật… cũng được trưng bày tại thư viện. Thời gian trưng bày sẽ diễn ra từ nay đến hết 30/12/2013.

Trần Cường