Ngày 5.10, cảnh sát Ý cho biết họ đã bắt được trùm mafia Antonio Pelle khi người này trốn trên nóc tủ trong một căn phòng ngay tại nhà tại thành phố Calabria.