Nhiều teen bảo có  yêu thì mới ghen nhưng đôi khi những kiểu ghen...lãng nhách của các nàng làm các chàng không khỏi...rối! >> Con trai lạnh lùng>> Rinh giải thưởng lớn với Check 1 CC