Hanoinet - Trồng rau vào chậu cảnh, hộp xốp, thậm chí cải tạo cả tầng thượng để làm thành một vườn rau… đó là những kiểu trồng rau “độc đáo” của nhiều gia đình tại Hà Nội trước nỗi lo rau sạch.