Cứ theo Israel thì vòng đàm phán đang diễn ra giữa Iran và 5 nước thành viên thường trực HĐBA LHQ cộng thêm Đức về vấn đề hạt nhân sẽ không đạt được kết quả gì. Đây là vòng đàm phán cuối cùng trước thời hạn ngày 20.7 theo thỏa thuận tạm thời được đưa ra cuối năm ngoái. Có thể thấy dự báo nói trên là mong muốn thầm kín của Israel thì đúng hơn.

Israel đã làm ngơ trước thực tế là hai phía đã tiến được rất xa và vẫn thể hiện thiện chí, duy trì quyết tâm. Họ đã có những nhượng bộ khá cơ bản cho nhau. Quan hệ song phương giữa Iran với Mỹ và Anh đã được cải thiện. Hai phía cũng còn để ngỏ khả năng gia hạn hiệu lực của thỏa thuận tạm thời nói trên nếu như đến ngày 20.7 vẫn chưa đạt được nhất trí. Ngoài ra, thời gian gần 2 tuần còn lại không phải dài nhưng cũng chẳng đến nỗi quá ngắn đối với cả hai phía.

Đánh giá của Israel theo kiểu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã “đòi” tường này phản ánh lo ngại ngày càng tăng và sự chống đối ngày càng quyết liệt của Israel về triển vọng thành công của vòng đàm phán nói riêng và về khả năng có được giải pháp chính trị cho vấn đề hạt nhân của Iran nói chung. Israel hậm hực vì bị gạt ra ngoài quá trình này và một khi vấn đề hạt nhân được giải quyết thì quan hệ giữa Iran và phương Tây sẽ được bình thường hóa rồi phát triển nhanh chóng. Iran có được vị thế mới trong khu vực còn Israel mất thế trong chiến lược của phương Tây. Vì thế, gieo rắc hoài nghi là cách cố vớt vát những gì còn vớt vát được.

Thảo Nguyên