KTNT - Nhờ tận dụng tốt tiềm năng đất đai, áp dụng tiến bộ kỹ thuật nên bà con xã Ia Soi (Phú Thiện - Gia Lai) đã trồng thành công giống khoai lang Nhật, góp phần nâng cao thu nhập, xóa nghèo và vươn lên khá - giàu.