TP - Trong hai ngày 23 và 24-3, tại TPHCM diễn ra Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức và xây dựng Đảng, do Ban Tổ chức T.Ư tổ chức.

>> Toàn văn bài phát biểu của đ/c Võ Văn Thưởng, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải. Hội nghị đã thảo luận dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 và lấy ý kiến tham gia dự thảo Qui định thi hành Điều lệ Đảng của Bộ Chính trị. Thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, ông Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả đạt được năm 2010 và cả nhiệm kỳ khóa X vừa qua của Ban Tổ chức Trung ương cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước. Ông Trương Tấn Sang cũng nêu lên những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cụ thể, trong công tác cán bộ, ông Trương Tấn Sang yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ; đổi mới tư duy, cách làm, thực sự phát huy dân chủ, khách quan; thực sự trọng dụng những người có đức, có tài, có uy tín và tín nhiệm cao với nhân dân… Phát biểu bế mạc, ông Tô Huy Rứa nêu bật tầm quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2011 và những năm tiếp theo nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương trao cờ thi đua cho 21 đơn vị và bằng khen cho các tập thể, cá nhân.