Mục tiêu chính của dự án là chuyển giao các mô hình chuyển đổi cây trồng và biện pháp sử dụng nước tiết kiệm nhằm tăng khả năng chống chịu và nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân ở những vùng có nguy cơ khô hạn cao.

Trong co tren dat lua - Anh 1

Trạm Khuyến nông huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng cỏ trên đất lúa kém hiệu quả và nguy cơ khô hạn cao tại trang trại của ông Ngô Tấn Đức ở thôn Tri Thủy, xã Tri Hải. Cùng tham dự có đại diện của Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận, UBND xã Tri Hải và 30 hộ nông dân tham gia mô hình.

Đây là mô hình chuyển đổi trồng thâm canh cây cỏ trên đất lúa kém hiệu quả và nguy cơ khô hạn cao thuộc dự án khuyến nông Trung ương: “Xây dựng và nhân rộng mô hình chuyển đổi cây trồng và sử dụng nước tưới tiết kiệm ở vùng nguy cơ khô hạn cao tại 3 tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa và Bình Thuận”.

Mục tiêu chính của dự án là chuyển giao các mô hình chuyển đổi cây trồng và biện pháp sử dụng nước tiết kiệm nhằm tăng khả năng chống chịu và nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân ở những vùng có nguy cơ khô hạn cao. Với quy mô thực hiện 10ha trên 2 xã: Tri Hải và Bắc Phong; nguồn kinh phí hỗ trợ cho dân là 100% giống cỏ và 30% vật tư.

Buổi tập huấn đã giới thiệu một số giống cỏ, đặc điểm và kỹ thuật canh tác giống cỏ VA06. Đây là giống cho năng suất và giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp kịp thời nguồn thức ăn phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi của các hộ.

PHẠM THỊ MINH LOAN