Ông bố Aaron Zenz và sáu người con của anh đang chuẩn bị một dự án nghệ thuật với 1.000 hòn đá đầy màu sắc được vẽ lên những khuôn mặt rất đáng yêu.