Băng trộm cắp hoạt động ở khu vực quận 2, TP.HCM. Sau khi trộm tài sản, những người này bán lấy tiền để mua ma túy.