Từ cầu Yên Lệnh (nối tỉnh Hưng Yên với tỉnh Hà Nam), chúng tôi tìm đường về Hà Nam trong buổi sáng sớm. Giới chạy tàu dọc sông Hồng nói, chốt CSGT đường thủy tỉnh Hà Nam nằm gần ngã ba sông Hồng và sông Luộc. "Định vị" ban đầu về một điểm cần tìm chỉ mơ hồ như thế...