Troi co chan? - Anh 1

* Con hỏi mẹ:

- Trời có chân không hả mẹ?

- Không! trời bao la bao bọc lấy quả đất.

- Mẹ nói sai rồi!

- Sao con bảo mẹ nói sai?

- Con nghe thấy bố nói với cô thư ký "Trời! Chân tuyệt vời", lát sau bố lại kêu "Trời ơi! Chân thế này là thế nào!"

* Con gái:

- Mẹ ơi! Hôm nay giám đốc nhận con làm em gái nuôi mẹ ạ!

- Ở đời, người ta nuôi con gì rồi cũng đem ra "làm thịt" hết, con ạ.

K.T (sưu tầm)