Đứng trước ánh mắt âu yếm của chàng, bạn muốn đánh gục ánh mắt đó hoàn toàn, bạn phải có lòng tự tin. Có thể nói sự tự tin là một món gia vị quan trọng nuôi dưỡng và thắt chặt mối duyên tình giữa hai người. Sự tự tin sẽ biến bạn thành người phụ nữ đầy quyền năng...