Nếu thường xuyên tập luyện đập trứng bằng một tay, bạn chẳng mấy chốc trở thành đầu bếp chuyên nghiệp.

Video: Cách đập trứng bằng một tay nhanh chóng: