Nằm trong dự án xây dựng nhà máy xi-măng Xuân Thành tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam có 54.071m2 của 9 hộ dân.

Trong số đất này có 14.399m2 của ông Nguyễn Thành Loan mua và cho con làm nhà mái bằng kiên cố (có văn tự mua bán được UBND xã Thanh Nghị xác nhận). Xung quanh mảnh đất của ông Loan, các con ông đã mua lại của một số hộ dân và được HTX thôn Bồng Lạng cho phép vượt lập từ đầm lầy để lấy mặt bằng sản xuất vật liệu xây dựng từ trước ngày 15/10/1993. Trong quá trình sử dụng, đất này chưa bao giờ xảy ra tranh chấp. Theo Luật Đất đai và Nghị định 84/NĐ-CP của Chính phủ thì lẽ ra họ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cho đến khi dự án xây dựng Nhà máy xi-măng Xuân Thành được phê duyệt thì ban giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Thanh Liêm đã biến đất của 9 hộ dân này thành đất do UBND xã Thanh Nghị quản lí mặc dù chủ nhiệm HTX Bồng Lạng, trưởng thôn Bồng Lạng, địa chính và UBND xã Thanh Nghị đều xác nhận nguồn gốc sử dụng đất là của 9 hộ dân. Ngay cả Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cũng xác nhận điều đó. Tại mặt bằng của dự án nhà máy xi măng Xuân Thành còn có nhà ở, trạm biến thế, máy móc, nguyên liệu của Công ty TNHH Đại Xuân trị giá gần 5 tỉ đồng. Theo kết quả thẩm định số 66/SCT-QLĐ&NL của Sở Công Thương Hà Nam thì đường điện trung thế; 02 trạm biến áp (250-400) KVA-35/0,4KV và đường điện hạ thế 0,4KV của Công ty TNHH Đại Xuân phải được bồi thường, hỗ trợ 1.332.450.000 đồng. Tại Quyết định số 1994/QĐ-UBND của UBND huyện Thanh Liêm, số tiền trên đã bị trừ đi 20%, chỉ còn 1.044.565.487 đồng. Nhưng tại bảng phương án bồi thường, hỗ trợ của Ban GPMB huyện Thanh Liêm thì Công ty này chỉ được bồi thường hỗ trợ 960.835.000 đồng. Vậy còn 83.730.487 đồng thì vào túi ai? Theo Thông báo số 99/TB-GPMB của Ban GPMB huyện Thanh Liêm ngày 18/11/2009 thì: “... Ngày 09/11/2009 Ban GPMB đã phối hợp với UBND xã Thanh Nghị, chủ đầu tư, Công ty Đại Xuân và các hộ thuộc Công ty Đại Xuân đối chiếu số liệu kiểm kê và kiểm tra thực tế. Sau khi đối chiếu và kiểm tra thực tế, công ty Đại Xuân và các hộ đã nhất trí với số liệu kiểm kê. Từ số liệu kiểm kê, Ban GPMB đã xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ được thẩm định, Chủ tịch UBND huyện đã phê duyệt tại Quyết định 1882/QĐ-UBND ngày 15/10/2009”. Ngày 09/11/2009 mới kiểm kê, kiểm đếm mà ngày 15/10/2009 ông Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm đã kí Quyết định số 1882. Vậy là quyết định này được kí trước ngày kiểm kê, kiểm đếm đến 26 ngày. Ban GPMB huyện Thanh Liêm cũng lập bảng áp giá phương án bồi thường, hỗ trợ vào ngày 14/10/2009 (trước ngày kiểm kê, kiểm đếm đến 27 ngày). Căn cứ thông báo trên thì ông Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm, Ban GPMB huyện Thanh Liêm đã lấy số liệu ở đâu và dựa trên cơ sở nào để kí Quyết định 1882 và lập bảng áp giá bồi thường, hỗ trợ? Qua các biên bản làm việc giữa các hộ dân, Công ty TNHH Đại Xuân với Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm, Ban GPMB huyện Thanh Liêm và chủ đầu tư thì sự thỏa thuận giữa hai bên chưa đi đến thống nhất bởi việc bồi thường, hỗ trợ người dân khi có chủ trương thu hồi đất chưa đúng với Luật Đất đai và Nghị định 84/CP của Chính phủ. Nhưng tại Biên bản làm việc ngày 04/11/2009, ông Lại Công Tư, thư kí buổi họp, cán bộ Ban GPMB huyện Thanh Liêm đã lợi dụng khoảng trống trong biên bản và chữ viết của mình để chèn thêm dòng: “... Ông Hải nhất trí với đơn giá đất vượt lập là 20.000 đồng/m3...”. Khi các hộ dân phát hiện ra đã yêu cầu ông Tư xóa bỏ dòng chữ trên và kí xác nhận vào bên cạnh. Từ những việc làm khuất tất của ông Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm và Ban GPMB huyện Thanh Liêm, các hộ dân đã có nhiều đơn khiếu nại gửi đến ông Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và các cơ quan công quyền của tỉnh nhưng chưa nơi nào giải quyết thì ngày 11/12/2009 ông Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm lại huy động một lực lượng 200 người trong đó có cảnh sát, công binh về cưỡng chế, cắt vụn máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, đập phá trạm biến thế của Công ty TNHH Đại Xuân, đập phá nhà ở, bàn thờ, bát hương... của dân. Trước việc làm trên của ông Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm mà các cơ quan công quyền của tỉnh không chịu giải quyết nên buộc người dân có đơn vượt cấp. Tại trụ sở tiếp dân của TƯ Đảng và Nhà nước số 110 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, các hộ dân này được cán bộ tiếp dân tư vấn làm đơn khởi kiện ông Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm ra tòa. Song TAND huyện Thanh Liêm đã bắt họ đi lại tới 6 lần và phải viết theo ý của Tòa án thì mới được thụ lí. Tuy vậy, ngày 18/12/2009 TAND huyện Thanh Liêm nhận đơn thì ngày 21/12/2009 Tòa lại trả lại đơn với lí do: Chưa có đơn khiếu nại gửi đến ông Chủ tịch UBND huyện! Qua điều tra, xác minh, chúng tôi được biết: những hộ dân này không hề chống đối bất cứ quyết định nào của tỉnh Hà Nam hay huyện Thanh Liêm. Họ chỉ đề nghị các cơ quan này thực thi nhiệm vụ đúng theo Hiến pháp và Luật pháp hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Họ có chống đối đâu mà phải cưỡng chế? Thanh Thủy