Trên đường phố đông đúc, người tham gia phải chạy hết mình tránh khỏi đàn bò hung hãn.

( lượt đánh giá) Mời bạn đánh giá Runi