Thời gian vừa qua, Pháp Luật TP.HCM nhận được rất nhiều thắc mắc cũng như tâm tư của bạn đọc xung quanh chế độ thôi việc và trợ cấp thôi việc. Nhiều bạn đọc không hiểu vì sao cứ bị cơ quan dây dưa không trả trợ cấp thôi việc trong khi họ rất cần khoản này để trang trải cuộc sống.

Bạn đọc Nguyễn Văn Quang (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết bạn là viên chức, làm việc hơn ba năm tại một cơ quan giáo dục. Đến giữa năm 2014, cơ quan chấm dứt hợp đồng với bạn với lý do hai năm qua bạn không hoàn thành nhiệm vụ.

“Tôi rất thắc mắc là cơ quan chấm dứt hợp đồng có đúng hay không. Ngoài ra, cơ quan viện dẫn quy định tại Nghị định 29/2012 (về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) để không giải quyết trợ cấp thôi việc cho tôi. Tuy nhiên, trong Nghị định 29 lại không nêu là trường hợp cho nghỉ việc của tôi thì không được trợ cấp thôi việc. Như vậy, theo tôi khi tôi nghỉ việc thì cơ quan phải cho tôi hưởng chế độ nói trên”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vấn đề này, đại diện Sở Nội vụ TP.HCM cho biết điểm a khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức quy định đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi người này có hai năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, trước tiên có thể nhận định rằng trường hợp ông Quang bị cơ quan chấm dứt hợp đồng là có cơ sở. Tuy nhiên, ông Quang có được trợ cấp thôi việc hay không lại là vấn đề mà trước nay đang có rất nhiều thắc mắc. Nhiều đơn vị không giải quyết nhưng cũng có đơn vị giải quyết cho người lao động khiến cho việc xử lý không thống nhất. Luật không nêu ra trường hợp hai năm không hoàn thành nhiệm vụ có được giải quyết chế độ không. Với thắc mắc trên, Sở sẽ xin ý kiến của Bộ Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể về trường hợp cụ thể này.

NGUYỄN HIỀN