GD&TĐ - Tôi là giáo viên THCS thuộc biên chế từ tháng 5/2000. Nay tôi muốn xin nghỉ việc để theo gia đình vào miền Nam định cư. Tôi sẽ được hưởng trợ thôi việc như thế nào? – Nguyễn Hoàng Lê (hoangle***@gmail.com).

Tro cap thoi viec doi voi thoi gian cong tac cua vien chuc tu ngay 31/12/2008 tro ve truoc - Anh 1

* Trả lời:

Theo thư bạn viết, trường hợp của nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc sẽ được áp dụng theo Điều 39 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

Cụ thể: Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31/12/2008 trở về trước được tính như sau:

- Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng ½ tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

- Mức trợ cấp thấp nhất bằng 1 tháng lương hiện hưởng;

- Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

- Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 1/7/2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

- Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 1/1/2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.