(NLĐ)- Người lao động (NLĐ) nghỉ hưu trước hoặc đúng tuổi có thời gian đóng BHXH đầy đủ và liên tục, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp nửa tháng lương cơ bản; NLĐ cưới vợ (hoặc chồng) được hỗ trợ 500.000 đồng/người; NLĐ mất được trợ cấp 5 triệu đồng...

Đó là một số điều khoản vừa được CĐ và Ban Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xe khách Sài Gòn thỏa thuận đưa vào thỏa ước lao động tập thể tại đại hội CĐ công ty (nhiệm kỳ 2010-2013) tổ chức mới đây. Nhiệm kỳ 2009-2010, hoạt động nổi bật của CĐ công ty là vận động NLĐ tích cực tham gia phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo với nhiều sáng kiến có giá trị, điển hình là sáng kiến chế tạo thiết bị hỗ trợ người khuyết tật đi xe buýt. Qua các phong trào thi đua, đã có 25 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.