Sáng 2/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

KTĐT -

Trinh Quoc hoi mien nhiem Pho Chu tich Quoc hoi - Anh 1

Tờ trình nêu rõ, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII đã bầu các Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội. Trong quá trình đảm nhiệm công việc, từng đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nay do yêu cầu sắp xếp công tác, nhiệm vụ sau Đại hội Đảng, thực hiện Nghị quyết số 03 về giới thiệu các chức danh để Quốc hội bầu và phê chuẩn, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức vụ với nhiều ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi; Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai; Trưởng Ban công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Nương.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Nguyễn Hữu Vạn.
Sau khi nghe tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ĐB Quốc hội sẽ thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.
Chiều nay, 2/4, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Thường vụ báo cáo về kết quả thảo luận tại đoàn. Sau đó tiến hành quy trình bỏ phiếu kín quyết định việc miễn nhiệm. Kết quả bỏ phiếu sẽ công bố ngay sau đó.

Minh Hiền