(HQ Online)- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa trình lên Chính phủ mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho khối doanh nghiệp năm 2014.

Dự kiến mức lương tối thiểu vùng năm 2014 sẽ được áp dụng từ ngày 1-1-2014. Ảnh: Nguyễn Thanh.

Theo đó, có 4 mức lương được đề xuất bao gồm: Vùng I: 2,7 triệu đồng/người/tháng; Vùng II: 2,4 triệu đồng/người/tháng; Vùng III: 2,1 triệu đồng/tháng; Vùng IV: 1,9 triệu đồng/người/ tháng.

Được biết, mức lương tối thiểu vùng mới sẽ được công bố vào đầu tháng 11-2013 và được áp dụng từ ngày 1-1-2014.

Trước đó, khi đem ra lấy ý kiến về lương tối thiểu vùng mới, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất hai phương án:

Phương án 1: Mức lương tối thiểu năm 2014 sẽ được điều chỉnh tăng từ 400.000-850.000 đồng (khoảng 24-36%) và đáp ứng 77-84% so với nhu cầu mức sống tối thiểu của người lao động.

Phương án 2: Mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng từ 350.000-750.000 đồng (21-32%), đáp ứng khoảng 75-82% nhu cầu sống tối thiểu.

Tuy nhiên, 2 phương án trên đã bị các hiệp hội doanh nghiệp và Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI) phản đối vì cho rằng mức đề xuất này là quá cao trong khi tình hình doanh nghiệp hiện vẫn còn khó khăn.

Xuân Thảo