TT - Vì bị mất ví nên giấy tờ của tôi đều mất hết, trong đó có giấy phép lái xe. Tôi chưa làm lại giấy phép lái xe. Xin hỏi nếu cảnh sát giao thông yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe, tôi có thể xuất trình hồ sơ gốc của giấy phép lái xe được không? Trong trường hợp tôi muốn làm mới lại giấy phép lái xe có cần phải thi lại hoàn toàn không?

nguyen hoang thanh (thanhtomtom@...) Theo điều 23 quyết định 54/2007 ngày 7-11-2007 của Bộ Giao thông vận tải (ban hành quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ), trường hợp giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, nếu bị mất trong các trường hợp thiên tai như bão lụt, động đất hoặc bị hỏa hoạn, có xác nhận của chính quyền địa phương; bị cướp, trấn lột, mất trộm có xác nhận rõ vụ việc của cơ quan công an, cơ quan quản lý giấy phép lái xe không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì được xét cấp lại giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe bị mất còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, nếu bị mất ngoài các trường hợp trên, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau hai tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự sát hạch lại lý thuyết để được cấp giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe quá hạn bị mất, còn hồ sơ gốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau hai tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp giấy phép lái xe. Thời hạn cấp lại giấy phép lái xe thực hiện như đối với cấp mới. Khi cấp lại giấy phép lái xe thì cơ quan quản lý cấp giấy phép lái xe phải cắt góc giấy phép lái xe cũ. Bạn có thể liên hệ lại nơi cấp giấy phép lái xe trước đây để được xem xét, cấp lại giấy phép lái xe. Cũng cần lưu ý hồ sơ gốc mà bạn nêu trong thư không có giá trị thay thế giấy phép lái xe. Tuy nhiên, trong thời gian chờ được cấp lại giấy phép lái xe, bạn có thể xuất trình hồ sơ trên cùng đơn cớ mất và biên nhận hồ sơ xin cấp lại giấy phép lái xe để được cảnh sát giao thông xem xét thêm.