Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc, ông Kim Sook ngày 22/6 cho biết CHDCND Triều Tiên đã mời 5 tổ chức truyền thông quốc tế tới chứng kiến trực tiếp quá trình phá hủy một tháp làm mát tại tổ hợp hạt nhân ở Yongbyon của nước này.