Ngày 5/12, CHDCND Triều Tiên đã mở cửa thành phố Kaesong cho du khách Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên thành phố biên giới này được mở cho du khách Hàn Quốc kể từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953.