- Mới đây,chính quyền Bắc Triều Tiên đã gửi yêu cầu các quan chức Trung Quốc ngừng gọi ‘lãnh tụ vinh quang’ Kim Jong-un của họ là béo mập.

Tổng hợp (Theo Now This News, CNN)