Qua thanh tra việc thực hiện chính sách cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều hợp tác xã sai phạm do được "tiếp sức” từ UBND huyện Triệu Sơn.

Cụ thể, từ năm 2009 đến 2012, huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã, các hợp tác xã lập dự toán, thẩm định gửi liên sở thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí cho nông dân, tạo được nguồn vốn cho các hợp tác xã hoạt động tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho hộ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Tuy nhiên qua thanh tra đã phát hiện, các xã không lập dự toán theo số tăng, giảm mà vẫn lập dự toán theo diện tích năm trước. Việc làm sai trái trên dẫn đến việc có 8 hợp tác xã tăng diện tích so với diện tích thực tế tưới tiêu, tăng diện tích so với diện tích thực có, sai đơn giá tưới tiêu.

Bên cạnh đó, việc ký kết hợp đồng cung cấp nước tưới, tiêu năm 2012 giữa các hợp tác xã và Chi nhánh Thủy nông huyện Triệu Sơn cũng "có vấn đề”, khi không thực hiện đúng quy định về việc nghiệm thu thanh lý hợp đồng diện tích tưới tiêu. Điều đáng nói, dù các hợp tác xã không thực hiện đúng quy định về việc nghiệm thu thanh lý hợp đồng diện tích tưới tiêu, song UBND huyện Triệu Sơn còn lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán cho 8 hợp tác xã tăng diện tích so với diện tích thực tế tưới tiêu, tăng diện tích so với diện tích thực, sai đơn giá tưới tiêu. Nghiệm thu thanh lý hợp đồng sai tăng để được ngân sách nhà nước cấp bù kinh phí cho 8 hợp tác xã và Chi nhánh Thủy nông huyện Triệu Sơn. Tổng số tiền trên lên đến 618 triệu đồng.

Sau khi chỉ ra những sai phạm, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định thu hồi về tài khoản chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước số tiền 162 triệu đồng. Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn chỉ đạo phòng Nông nghiệp, Tài chính rà soát lại toàn bộ diện tích tưới tiêu của huyện, chỉ đạo kiểm điểm các tập thể và cá nhân có liên quan đến các sai phạm. Liên quan đến những sai phạm trên, theo nhận định của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, thì Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phải chịu trách nhiệm đối với việc quản lý trong quy trình thực hiện chính sách cấp bù miễn thủy lợi phí. Cùng với đó, trách nhiệm trực tiếp thuộc về lãnh đạo các phòng chuyên môn như: Trưởng phòng Nông nghiệp; Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch; Giám đốc Chi nhánh Thủy nông Triệu Sơn; Chủ tịch UBND các xã, và Chủ nhiệm các hợp tác xã.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đề nghị, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn chỉ đạo kiểm điểm các tập thể và cá nhân có liên quan đến các sai phạm. Báo cáo việc kiểm điểm gửi về Thanh tra tỉnh Thanh Hóa trước ngày 15-6.

T.Dương