(SGGP).– Ngày 2-10, thông tin từ Bộ NN-PTNT cho biết cơ quan này vừa phê duyệt Dự án quản lý ruồi hại trái thanh long diện rộng trên cơ sở sử dụng kỹ thuật triệt sản côn trùng, nhằm nâng cao chất lượng thanh long xuất khẩu. Đây là dự án được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), do Bộ NN-PTNT giao Viện Bảo vệ thực vật thực hiện tại Hà Nội và Bình Thuận trong giai đoạn 2012 - 2015.

(SGGP).– Ngày 2-10, thông tin từ Bộ NN-PTNT cho biết cơ quan này vừa phê duyệt Dự án quản lý ruồi hại trái thanh long diện rộng trên cơ sở sử dụng kỹ thuật triệt sản côn trùng, nhằm nâng cao chất lượng thanh long xuất khẩu. Đây là dự án được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), do Bộ NN-PTNT giao Viện Bảo vệ thực vật thực hiện tại Hà Nội và Bình Thuận trong giai đoạn 2012 - 2015.

Theo đó, IAEA sẽ cử chuyên gia sang giúp Việt Nam đào tạo nhân lực trong lĩnh vực triệt sản côn trùng gây hại; chuyển giao Việt Nam công nghệ, kỹ thuật triệt sản côn trùng, quản lý ruồi hại thanh long diện rộng. Mục tiêu của dự án nhằm phát triển ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong lĩnh vực quản lý sâu hại cây trồng nông nghiệp, hướng tới mục tiêu có 500 - 1.000ha thanh long ở Việt Nam ứng dụng kỹ thuật triệt sản côn trùng để quản lý ruồi gây hại, nâng cao chất lượng thanh long xuất khẩu.

Hiện nay, thanh long Việt Nam là một trong những mặt hàng trái cây xuất khẩu đang được các thị trường ưa chuộng.

Ph.Văn