Từ ngày 9 đến 11-12 tại A-ten (Hy Lạp) đã diễn ra Hội nghị quốc tế lần thứ 13 các Đảng cộng sản và công nhân. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu, đã tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu nêu rõ, sự phát triển ổn định của Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh quốc tế hiện nay đã thể hiện sức sống mạnh mẽ và triển vọng tươi sáng của chủ nghĩa xã hội. Trong buổi tiếp Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp A-lê-ca Pa-pa-ri-ga (Aleka Papariga) khẳng định, Đảng Cộng sản Hy Lạp mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, trao đổi lý luận và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn giữa hai đảng.

TTXVN