Ngày 9/7, tại thành phố Hạ Tagin (Nga) đã khai mạc 2 cuộc triển lãm quốc tế vũ khí và kĩ thuật quân sự với sự tham gia của khoảng 500 công ty sản xuất vũ khí, kĩ thuật quân sự của các nước trên thế giới cùng 200 mẫu vũ khí và khí tài.