Chiều 22-11, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khai mạc triển lãm chuyên đề “Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969”. Triển lãm giới thiệu 133 hình ảnh, tài liệu trưng bày theo ba phần: Những hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1964; Những hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1964-1969; Kế thừa và phát huy tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, triển lãm cũng trưng bày một số hình ảnh ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Trien lam ve hoat dong ngoai giao cua Chu tich Ho Chi Minh giai doan 1954-1969 - Anh 1

Triển lãm nhằm giới thiệu chân thực, sinh động những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự phát triển nền ngoại giao Việt Nam; góp phần củng cố hòa bình, hữu nghị, hợp tác với bạn bè thế giới.